Συνεδρίαση Δ.Σ. και νέος Πρόεδρος για την ΠΑΕ Πανσερραϊκός

Συνεδρίαση Δ.Σ. και νέος Πρόεδρος για την ΠΑΕ Πανσερραϊκός

Στα γραφεία της ΠΑΕ Πανσερραϊκός στο Δημοτικό Γήπεδο Σερρών, συνήλθαν σε συνεδρίαση εκτάκτως και κατόπιν πρόσκλησης του Αντιπροέδρου της ΠΑΕ, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα εξής θέματα:

 1. Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Ανασυγκρότηση σε Σώμα των μελών του Δ.Σ της εταιρίας.
 3. Ανάθεση αρμοδιοτήτων του Δ.Σ και εκπροσώπηση της  εταιρίας
 4. Ανάληψη  νέων καθηκόντων του πρώην  Γενικού  Διευθυντού  και  νυν   μέλους  της Π.Α.Ε. κ. Β. Χρυσανθίδη

Προκειμένου η Εταιρεία να επιστρέψει σε καθεστώς εύρυθμης λειτουργίας, εκλέχτηκαν Δ.Σ. της Π.Α.Ε. τους κ.κ.   Λάζαρο Θεοδωρίδη, Γιορντάμη Ευθύμιο και Δημήτριο Τροσκόβ. Μετά την αντικατάσταση του εκλιπόντος και αντικατασταθέντων μελών το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Α.Ε. ανασυγκροτείται σε σώμα ως εξής :

 1. Λάζαρος Θεοδωρίδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
 2. Καπλανίδης  Ιορδάνης  Αντιπρόεδρος  Α’.
 3. Φιλίππου   Δημήτριος  Αντιπρόεδρος Β’.
 4. Γιορντάμης Ευθύμης Γενικός Διευθυντής.
 5. Παυλίδης Ιωάννης, Εκπρόσωπος  του  Μ.Γ.Σ.  ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ.
 6. Πασχάλης  Γρηγόρης ,  Μέλος.
 7. Γκουμάσης   Φρίξος,  Μέλος.
 8. Γούνας  Γεώργιος ,  Μέλος.
 9. Παυλίδης  Δημήτριος,  Μέλος.
 10. Χρυσανθίδης  Βασίλειος,  Μέλος.
 11. Δημήτριος Τροσκόβ, Μέλος.

Ο  μέχρι πρότινος Γενικός Διευθυντής της Π.Α.Ε  κ. Χρυσανθίδης Βασίλειος αντικαθίσταται από τον κ. Ευθύμιο Γιορντάμη. Μετά την αλλαγή της ιδιοκτησίας της Π.Α.Ε. που έχει ήδη δρομολογηθεί, ο κ. Χρυσανθίδης θα αναλάβει τον ρόλο του ειδικού συμβούλου του νέου   μεγαλομετόχου της Π.Α.Ε. και το παρών Δ.Σ. θα πάρει νέα μορφή.

Το ΔΣ της ΠΑΕ λειτουργεί βάσει συγκεκριμένου πλάνου και χρονοδιαγράμματος έχοντας θέσει ως άμεση προτεραιότητα την διευθέτηση των οικονομικών θεμάτων και τον σχεδιασμό της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.BACK